ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρυσοστόμου Σμύρνης 5, Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

2310 42.72.82

011 (30) 231-042-7282 (από Αμερική)

info@pentagon.gr